Reglament

REGLAMENT                    

Art. 1- L’Associació Cultural Arrels, organitza la XXXV Volta a Peu Estivella, sobre un recorregut de

10,170 Quilòmetres, on pot participar-hi qualsevol persona sense distinció de sexe, raça i nacionalitat. La

cursa se celebrarà el proper 27 de juliol de 2019. La Volta començarà a les 19:45 hores.

Art. 2- L’Eixida i l’arribada estaran situades a l’avinguda Assagador (junt al poliesportiu) El circuit serà

urbà i semiurbà, per camins asfaltats i de terra.

Art. 3- L’ambulància i el servei metge estaran situats al Col·legi Públic El Braçal, a l’avinguda Assagador.

Art. 4- L’organització disposa d’un Segur de Responsabilitat Civil.

Art. 5- Les inscripcions es faran fins les 23.59 hores del dia 25 de juliol i seran de 6€.

Omplir el formulari que apareix a l’adreça electrònica: www.associacioculturalarrels.com o la

web de www.carreraspopulares.com

El lliurament de dorsals, es realitzarà al Col·legi Públic El Braçal a partir de les 17 hores de la vesprada i

finalitzarà ales 19.30 hores.

Art. 6- S’establiran les següents categories:

HOMENS / DONES

Categoria JUNIOR en 2000/03

Categoria SENIOR: Nats en 1999/1985

Categoria VETERÀ/NA A: Nats en 1986/1975

Categoria VETERÀ/NA B: Nats en 1974/1965

Categoria VETERÀ/NA C: Nats en 1964 i anteriors

Art. 7- Es donaran premis al primer, segon i tercer de cada categoria, i al primer i primera atleta local. Hi

haurà obsequi per als 600 primers. No es podrà repetir trofeu.

Art. 8- L’atleta que rebaixe el temps de 00:32:00:00 obtingut per Hassane Ahouchar en la categoria

d’homens, a l’edició de 2007 i el temps de 00:38:09:84 obtingut per Monica Pont Chafer en la categoria

de dones a l’edició de 2002, serà obsequiat amb un pernil.

Art. 9- Hi haurà un lloc d’avituallament al llarg de la prova i un altre en acabar la mateixa.

Art. 10- Els únics vehicles autoritzats per a seguir la volta seran els designats per l’organització.

Art. 11- Els organitzadors i patrocinadors no es fan responsables dels danys que puguen ocasionar-se

els/les participants o/a tercers.

Art. 12- Els dorsals són personals i intransferibles i deuen d’anar col·locats al pit sense doblar ni

manipular, i ben visibles, tampoc es podran canviar amb altres atletes, el no compliment d’aquest article

serà motiu de desqualificació.

Art. 13- Les reclamacions hauran de ser dirigides oralment al jutge àrbitre fins 30 minuts després de la

comunicació dels resultats. Si aquest desestima la reclamació es realitzarà per escrit i amb fiança de 60 €

al Jurat d’Apel·lació. En el cas de que no hi haja Jurat d’Apel·lació la decisió del Jutge serà inapel·lable.

Art. 14- El fet de participar-hi suposa l’acceptació del reglament.