Reglament

Art. 1- L’Associació Cultural Arrels, organitza la XXXIV Volta a Peu Estivella, sobre un recorregut de 10,170 Quilòmetres, on pot participar-hi qualsevol persona sense distinció de sexe, raça i  nacionalitat. La cursa se celebrarà el proper 28 de juliol de 2018. La Volta començarà a les 19:45 hores.

Art. 2- L’Eixida i l’arribada estaran situades a l’avinguda  Assagador (junt al poliesportiu) El circuit serà urbà i semiurbà, per camins asfaltats i de terra.

Art. 3- L’ambulància i el servei metge estaran situats al Col·legi Públic El Braçal, a l’avinguda  Assagador.

Art. 4- L’organització disposa d’un Segur de Responsabilitat Civil.

Art. 5- Les inscripcions es faran fins les 23.59 hores del dia 29 de juliol i seran de 6€.

PRIMER PAS : Omplir el formulari que apareix a l’adreça electrònica:     www.associacioculturalarrels.com o la la web de www.megustacorrer.com

SEGON PAS: Fer el pagament. Per a fer el pagament hi ha dos opcions, la primera continuar amb el formulari de la web i fer-ho amb targeta o via IUPAY ( aquest sistema té un cost addicional de 30 cts)

O deixar la web i fer un ingrés o transferència al num de compte titularitat de l’associació cultural Arrels RURALCAIXA 3058/2318/28/2720000625, (IBAN ES92/3058/2318/2827/2000/0625), indicant el nom i els dos cognoms i al concepte es reflexarà INSCRIPCIÓ VOLTA A PEU ESTIVELLA. El rebut es pot enviar al mail: associacioculturalarrels@gmail.com.

Caldrà portar el comprovant de l’ingrés o transferència, que serà l’únic justificant vàlid de la inscripció.

NO ES PODRÀ INSCRIURE CAP CORREDOR EL DIA DE LA VOLTA.

El lliurament de dorsals, es realitzarà al Col·legi Públic  El Braçal a partir de les 16’30 hores de la vesprada i finalitzarà ales 17’45 hores.

Art. 6- S’establiran les següents categories:

HOMENS                                                              DONES

Categoria A:  Nats en 1996/02      Categoria F: Nats en 1996/02

Categoria  B: Nats en 1979/95     Categoria G: Nats en 1984/95

Categoria C:  Nats en 1969/78      Categoria H: Nats en 1972/83

Categoria D:  Nats en 1959/68       Categoria  I: Nats en 1964/71

Categoria E:  Nats en 1958 i    Categoria J: Nats en 1963 i anteriors

anteriors

Art. 7- Es donaran premis al primer, segon i tercer de cada categoria, i al primer i primera atleta local. Hi haurà obsequi per als 600 primers. No es podrà repetir trofeu.

Art. 8- L’atleta que rebaixe el temps de  00:32:00:00 obtingut per Hassane Ahouchar en la categoria d’homens, a l’edició de 2007 i el temps de 00:38:09:84 obtingut per Monica Pont Chafer  en la categoria de dones a l’edició de 2002, serà obsequiat amb un pernil.

Art. 9- Hi haurà un lloc d’avituallament al llarg de la prova i un altre en acabar la mateixa.

Art. 10- Els únics vehicles autoritzats per a seguir la volta seran els designats per l’organització.

Art. 11- Els organitzadors i patrocinadors no es fan responsables dels danys que puguen ocasionar-se els/les participants o/a tercers.

Art. 12- Els dorsals són personals i intransferibles  i deuen d’anar col·locats al pit  sense doblar ni manipular, i ben visibles, tampoc es podran canviar amb altres atletes, el no compliment d’aquest article serà  motiu de desqualificació.

Art. 13- Les reclamacions hauran de ser dirigides oralment  al jutge àrbitre fins 30 minuts després de la comunicació dels resultats. Si aquest desestima la reclamació es realitzarà per escrit i amb fiança de 60 € al Jurat d’Apel·lació. En el cas de que no hi haja Jurat d’Apel·lació la decisió del Jutge serà inapel·lable.

Art. 14- El fet de participar-hi suposa l’acceptació del reglament.