PREMI ARRELS

L’Associació Cultural “ARRELS” d’Estivella convoca un premi anual que adjudicarà a una persona o col·lectiu de la comarca Camp de Morvedre. L’activitat de la persona o col·lectiu deurà ésser desenvolupada en el camp de la Cultura (Pintura, Escultura, Arquitectura, Música, Esports, Ciències, Investigació, Mitjans de Comunicació, Ceràmica, etc. …)  L’Associació Cultural “ARRELS”  enviarà les BASES d’aquest PREMI a tots els Ajuntaments de la comarca Camp de Morvedre, a fi de que ells mateixos i/o qualsevol entitat cultural dels abans esmentats Ajuntaments / Municipis proposen a l’ A. C. Arrels un ó més candidats/tes al PREMI.  Tota proposta de candidat/tes, feta a l’ A. C. “ARRELS”, haurà de ser enviada tot i acompanyada d’un “currículum” del/s candidats/tes que es proposen.