Bases Premi

PREMI JOSEP MARIA BLASCO A LA CONSERVACIÓ I RECUPERACIÓ DEL PATRIMONI CONVOCATÒRIA OFICIAL

1. El premi el lliurarà l’Associació Cultural Arrels en reconeixement a projectes o iniciatives d’especial interés per a la recuperació i conservació del patrimoni, a aquelles persones , entitats o institucions que estiguen darrere dels mateixos, i que per tant s’han distingit per la seua entrega a eixa recuperació i conservació del patrimoni dels nostres pobles, de la nostra comarca i del nostre país.

2.Concepte de patrimoni.

Caldria tindre en compte un concepte de patrimoni en un sentit ample i dinàmic, com conjunt d’elements que remeten a la identitat dels pobles: l’entorn, el paisatge, el llenguatge, les tradicions, les costums, els monuments …. La Unesco, a partir de l’any 1972, planteja que l’obra de l’home i de la natura constitueixen un únic patrimoni de la humanitat i incorpora un ampli repertori temàtic :artístic ,arqueològic ,històric, arquitectònic, etnogràfic, religiós bilbiogràfic, documental, científico tècnic, natural, lingüista etc. Les persones i/o institucions a les quals podria adjudicar-se el guardó s’haurien de destacar per la conservació, defensa i millora del patrimoni cultural, històric, medioambiental, social … tant per la seua tasca concreta de recuperació material, o la investigació històrica i la reflexió sobre el desenvolupament i l’evolució del patrimoni, sobre la seua conservació i sobre el seu estat actual. En la tasca de recuperació i donar a conéixer el patrimoni cal considerar gran diversitat de formes, inclús les fonts orals com instrument d’arxiu i recerca.

3. Decisió del premiat.

La decisió la prendrà l’associació reunida en assemblea extraordinària, entre els candidats seleccionats i presentats per la comissió de patrimoni . Les candidatures es presentaran a l’assemblea raonades i justificades per eixa comissió de patrimoni.. Qualsevol soci podrà presentar propostes fins el termini establert a l’efecte. També s’admetran propostes de fora de la mateixa. En aquest sentit l’associació li donarà la suficient difusió i divulgació al premi , per a que qualsevol hi puga fer arribar propostes dins l’esmentat termini. Als efectes de la base anterior el termini establert per a presentar propostes queda fixat el 31de març de l’any anterior al lliurament del premi.

4. Data, lloc i acte.

El premi es lliurarà bianualment en un acte cultural que tindrà lloc preferentment al saló d’actes del Centre Cultural d’Estivella. Si no hi ha cap tipus d’impediment alié a l’organització el premi es lliurarà el dissabte de la segona setmana del mes de febrer. L’acte anirà acompanyant d’altres manifestacions culturals, com ara exposicions, xerrades, concerts de música.

5. El premi.

A determinar